SJUKDOMEN BORRELIA

Saxat från tidningen Nya Åland
NYHET 20.12.2004 Borrelia-bakterien kartlagd.
Det som är speciellt med borrelia är att sjukdomen är så seg. Den kan finnas i kroppen i tiotals år. Förklaringen är att bakterien lurar människans immunsystem. Det är medicine licentiat Antti Alitalo gjort doktorsavhandlingen som granskades vid Helsingfors universitet i lördags. Utgångspunkten för avhandlingen var att försöka klarlägga varför sjukdomen kan finnas i kroppen i tiotals år. Vill man uttrycka det enkelt kan man säga att det beror på att borreliabakterien lurar kroppens försvarsmekanismer. ** I sin forskning fann Antti Alitalo att bakterien, då den tränger in i människan, börjar producera ett ytprotein kallat E. ** E drar till sig cellernas skyddsämnen, faktor H, som finns i kroppen. ** Därför känner inte immunsystemet igen borrelian och sjukdomen kan fortgå utan hinder. – Informationen som bakterien behöver för att producera E finns i små dna-molekyler, så kallade plasmider, som
kan föröka sig självständigt och förflytta sig från cell till cell. Allt det här gör att borreliabakterien är fullproppad med en massa liknande, men ändå olika, plasmider.
Därför kan bakterien sedan anpassa sin proteinproduktion för att passa till olika immunsystem.

Hoppas på vaccin

Hans förhoppning är att man med den här kunskapen nu ska kunna börja producera antikroppar mot ytproteinet E. Borrelia, eller Lyme-borrelios som sjukdomen egentligen heter, sprids av fästingar och är som bekant mycket vanlig
på Åland. Den allmännaste bakterien på Åland och i Finland orsakar neurologiska skador. Annika Orre

Den bakterie som ger oss den klassiska sjukdomen Borrelia här i Europa (Borrelia burgdorferi, B. afzeli, B. garini är de borrelia sorter som finns i Europa) är egentligen fem olika typer varav den mest kända är Borrelia Burgdorferi, För att slippa särskilja de olika från varandra finns ett samlingsnamn Borrelia Burgdorferi sensu lato. I USA finns bara Borrelia Burgdorferi men i Japan har forskarna funnit 61 olika typer av Borrelia Burgdorferi sensu lato. I dagsläget då forskarna börjar förstå en heldel hur bakterien fungerar så är det med säkerhet man kan säga att det är en intelligent parasit organism med en heldel erfarenhet samlat i sitt DNA för att överleva i ca 100 miljoner år. De har infekterat en del bitande insekter varav fästingar är den främsta insekten men även andra insekter finns med som potentiella smittbärare. Om professor Klinghardt har rätt så kan vi bli smittade av myggor nere i östra Europa idag. Frågan är när kommer våra Svenska myggor att vara smittade om tyska myggor redan är det?

Spirocheter är mycket bra innovatörer och då människor har varit ett värddjur för dessa organismer sedan länge så har de även utvecklat separata DNA kedjor för just människor, De väver in detta i den kromosomiska strukturen vilket gör att de kan infektera människor lätt. På vanlig begriplig svenska kan man säga att de har hittat på ett mjukvaruprogram som de kan installera för att infektera vår egen mjuk och hårdvara.

Spirocheten som kallas för Borrelia.


Borrelia placeras tillsammans med Treponema pallidum (som orsakar syphilis) I samma familj. Båda bakterierna är långa kurva bakterier som har svansar (se bild) och de är väldigt svåra att odla fram, identifiera och studera i labratorium. I labratorium i dag (gäller i alla fall i USA) kan människan fortfarande inte odla fram syfilis spirocheten Treponema pallidum. Detta gör att all forskning som skett och sker är extremt svår och ännu svårare blir det att finna diagnostiska tester för sjukdomen Borrelia pga otillförlitliga labbratorietester.
Borrelia spirocheter växer oerhört långsamt, till och med saktare än Mycobacterium tuberculosis som orsakar tuberkulos. Detta förklarar enligt forskarna varför bakterien kan orsaka kroniska sjukdomar och varför bakterien är så svår att hitta på labbratorietester.
Borrelia spirocheten existerar i tre olika livsformer.
1. Den spiralformade bakterieformen (se bildovan) som har en cellvägg och kan när den simmar runt tränga in genom cellväggar (finns intracellulärt), korsa blod-hjärn barriären (simma runt i hjärnan och i nervsystemet) och gömma sig i ledvätskor. Genom att rotera unt sin egen axel så snurrar den runt som en korkskruv och skruvar sig igenom våra celler. Så länge bakterien befinner sig i den spiralformade bakterieformenfungera vanlig antibiotika bra enligt ILADS.
2-3 Cystform och L-form

Borrelia burgdorferi till vänster och Treponema Pallidum som orsakar syphilis till höger.

Varför kan Borrelia spirocheter förvandla sig till cystform och L-form?
Under vissa speciella villkor då bakterien känner sig hotad så rullar bakterien ihop sig och täcker över sig med en transparent mycus kapsel.
Denna kapsel skyddar bakterien från olika former av antibiotika och från människans antikroppar. Borrelia organismen kan ligga gömd i denna cystform under långtid för att överleva tills tiderna blivit så bra att det är dags att rulla ut sig och fortsätta skruva sig igenom och förstöra våra celler. Vanlig antibiotika fungerar inte när bakterien är i cystform. För läkare som läser detta se era Norska kollegors forskning Brorson O, Brorson om behandling med metronidazole och cystformer. Se här hur en borrelia spirochete rullar i hop sig till cyst form.