BEHANDLING AV BORRELIA

Sverige: Behandlingsprotokollet för en Borrelia infektion är 200mg doxycycline i 10 till 20 dagar. Detta är tillräckligt för att bli frisk enligt våra egna svenska experter. Läs mer via denna länk Professor Lars Hagberg

Utomlands: ILADS läkarteam där många själva har varit smittade har en helt annan uppfattning hur borrelia bakterien skall avlivas än den Svenska läkarkåren. ILADS rekommenderar långtidsantibiotika uppemot 1-2 år för att döda bakterien, eller kombinationer av läkemedel. Dessutom använder de sig av de Norska Super Forskarna inom Borrelia-Brorsons behandling protokoll. Brorson har skrivit flera uppsatser om cystformen av Borrelia och att antibiotika inte hjälper då bakterien gömmer sig i denna form. Brorsons behandling innehåller preparatet Metronidazole som försvagar bakterien oerhört vid cystform.

Professor Schardts behandlingsprotokoll läs här: 50 dagar diflucan 200mg och sedan 3 gram Kåvenpenin i 30 dagar. Blir man inte helt bra görs kuren om tills alla symptom är borta.