BORRELIABAKTERIEN-SJUKDOMSSPRIDAREN

Borreliabakterien som orsakar den sjukdom som vi benämnt Borrelia är en speciell bakterie som kallas för en spirochete. Det finns ett antal spirocheter där vissa av dem orsakar sjukdom hos oss människor. Spirocheter är bland de äldsta bakterier som funnits på jorden och de är väldigt smarta och har lärt sig att överleva i vår miljö. Spirocheter ser ut som en kurvig (krusig) mask och det är också så de borrar sig igenom våra celler. Det finns åtta större grupperingar av spirocheter, Borrelia, Branchyspira, Brevinema, Cristispira, Leptonema, Leptospira, Spirochaeta,Treponema och i dessa grupper har forskarna funnit mer än 200 olika borrelia bakterier och det finns säkert ett hundratal eller kanske flera tusen mer som inte upptäckts ännu.
En typ av spirochetebakterie som upptäckts nyligen kallas för Spironema Culicis och har isolerats i myggor. Om denna bakterie kan smitta via myggor till människa är ännu okänd. Professor Klinghart i Tyskland uppskattar att i dag är ca 10-15% av alla myggor i östra Tyskland smittade av Borrelia spirocheter. Det stora flertalet av spirocheterna lever i harmoni med oss människor och orskar inga sjukdomar. Den grupp av spirocheter som orsakar sjukdomen Borrelia kommer från släktet Borrelia och det är dessa bakterier som orsakar så mycket lidande hos oss människor. Vissa forskare misstänker att det är spirochete bakterier som ger oss ett stort antal av de sjukdomar som vi idag inte har någon bot på.

Borrelia kallas för den stora immitatören då en borrelia infektion kan ge en stor mängd åkommor som är likvärdiga med andra kända sjukdomar. ALS, MS, Parkinson, Fibromyalgi, reumatiskt artrit, ADHD och Alzheimers sjukdom är exempel på sjukdomar som forskarna diskuterar om det är borrelia spirocheter som är orsaken. Nu finns även doktorsavhandlingar som visar att det finns en statistisk  association mellan ALS och immunreaktion till Borrelia Burgdoferi. Vissa läkare och forskare är i dag helt säkra på vilken bakterie som ligger bakom sjukdomarna – Borrelia Burgdorferi!

Borrelia forskningen är i dag uppdelad i två läger. Det ena lägret anser att borrelia är en infektion som med lätthet behandlas med 10-20 dagars antibiotika behandling och så finns det andra lägret som själva blivit smittade och inte alls blev friska på den konventinella behandlingen. Dessa läkare har bildat organisationen ILADS och utarbetar riktlinjer för behandling. ILADS läkare har behandlat både MS, Fibromyalgi, Parkinson och ALS patienter så de fått hälsan tillbaka.

I dag vet forskarna att det är ett stort mörker tal hur många människor som blir smittade varje år.  Den officiella bilden är att du blir smittad av ett fästingstick och sedan utvecklar den klassiska röda ringen omkring bettet. När du upptäcker det röda märket går du direkt till doktorn och får antibiotika och blir frisk. Problemet är att ca 50% av alla som blir smittade av borrelia inte får den klassiska röda ringen, vissa forskare anser att det kan vara så många som ca 2/3 av alla som smittas som inte får någon indikation på att de är smittade. Dessa människor går runt och bär på en smitta som de inte vet någonting om och som kan ta flera år att utveckla innan de insjuknar i reumatism, fibromyalgi, MS, ALS, eller någon annan obotlig sjukdom. Omkring 40% av alla som blivit behandlade med 10-20 dagars antibiotika får återfall då bakterien faktiskt inte blivit avdödad av en förkort behandling.

USA har i dag förbjudit människor som vet om att de blivit smittade av borrelia att vara blodgivare. Efter att en Amerikan blivit behandlad med antibiotika måste de vara symptom fria i minst ett år innan de får gå tillbaka och ge blod. Detta visar på att många forskare är oerhört rädda för den här sjukdomen. Det finns flera fall där mamman varit smittad och fört över sjukdomen till sina barn.

Kan borrelia bakterier även spridas via kroppsvätskor?

Som tur är så finns det behandling av sjukdomen borrelia både med konventionell medicin och med naturmedicin men behandlingen  måste pågå under en lägre tid och specialanpassas för varje individ se fliken med behandling – ILADS riktlinjer för behandling.

Problemet med borrelia bakterien är precis som med HIV. Du blir smittad av HIV men vet inte när du kommer att utveckla AIDS. Du blir smittad av en Borrelia spirochete men vet inte när eller om du kommer att insjukna i en allvarlig sjukdom som även kan vara dödlig.