Borreliainformation.se


Välkommen till Borreliainformation

Det är ca 10000 personer som insjuknar i borrelia (borrelios) varje år i Sverige men det är den officiella siffran. Det verkliga antalet kan vara uppemot 30-50000 personer varje år då mörkertalet är stort. Du kommer att lära dig det mesta om hur fästingen och bakterien samarbetar och hur sjukdomen borrelia fungerar och vilka symptom som förekommer. Behandling som ges i Sverige och utomlands samt adresser till läkare utomlands för annan behandling än den som ges i Sverige. Många människor klarar inte av höga doser antibiotika under långtid och fler och fler människor och läkare tar saken i egna händer och använder alternativa behandlingsmetoder för att bli friska. Ni finner allt detta på denna sida. Börja nu din resa i hur fästingen och borrelia bakterien är i symbios medvarandra. Läs mer här..


Borrelia- Lyme Disease hos DR Phil

Fästingen

FästingFästingar har tre stadier av tillväxt –larv-nymf och vuxen. Vid varje stadium måste fästingen äta ett mål mat genom att suga blod från ett värd djur. När de är fulla med blod släpper de taget från värddjuret och lägger sig ner för att smälta maten och transformeras från exempelvis larv till nymf. De vuxna fästingarna har som slutstadium att lägga nya ägg för nästa generation av fästingar. Borrelia fortsättning följer>>

Bakterien

borrelia spirocheteDet är borreliabakterien som orsakar den sjukdom som vi benämt Borrelia och är en speciellbakterie som kallas för en spirochete. Det finns ett antal spirocheter där vissa av dem orsakar sjukdom hos oss människor. Spirocheter är bland de äldsta bakterier som funnits på jorden och de är väldigt smarta och har lärt sig att överleva i vår miljö. Borrelia bakterien>>

Sjukdomen Borrelia

box Den bakterie som ger oss den klassiska sjukdomen Borrelia här i Europa (Borrelia burgdorferi, B. afzeli, B. garini är de borrelia sorter som finns i Europa) är egentligen fem olika typer varav den mest kända är Borrelia Burgdorferi, För att slippa särskilja de olika från varandra finns ett samlingsnamn Borrelia Burgdorferi sensu lato Fortsättning följer >>

Kroniska symptom

box Borrelia bakterier kan ge oss människor en stor mängd olika symptom. Flera forskare kallar bakterien för den stora immitatören för människor har fått symptom som MS, ALS, Reumatism med mera som vid närmare undersökning visat sig vara Borrelia. Här finner ni en lista av de symptom som borrelia kan ge oss>>

Behandling

doktor_TBE_behandling Läkarvetenskapen är uppdelad i två läger. I sverige och i många andra länder anser läkarna att en kortare antibiotika behandling räcker för att bota en borreliainfektion. Fler och fler läkare finner dock att den korta antibiotika behandlingen inte hjälper på vissa patienter och de har organiserat sig i Organisationen ILADS. Olika behandlingsprotokoll för Borrelia finner ni här>>

Alternativ Behandling

TBE_alternativ_behandling Flera läkare bland annat professor Klinghardt från tyskland använder inte bara antibiotika utan även alternativ medicin. I boken Healing Lyme Disease finns ett hel mängd örter som beskrivs i detalj. Mer info om alternativ behandling finner ni här>>borreliainformationcom Borreliainformation.com------------

Fästing

Nyheter

Innehåll

Fakta om borrelia