Det är ca 10000 personer som insjuknar i borrelia (borrelios) varje år i Sverige men det är den officiella siffran. Det verkliga antalet kan vara uppemot 30-50000 personer varje år då mörkertalet är stort. Du kommer att lära dig det mesta om hur fästingen och bakterien samarbetar och hur sjukdomen borrelia fungerar och vilka symptom som förekommer. Behandling som ges i Sverige. Många människor klarar inte av höga doser antibiotika under långtid och fler och fler människor och läkare tar…